DMBeauty.pl jak wyglądało przyjęcie inauguracyjne


15 maja 2018 roku w budynku Cosmopolitan miała miejsce oficjalna inauguracja mojego bloga.

Jestem szczęśliwa, że tyle osób przyszło świętować razem ze mną, min:

Anna Czartoryska-Niemczycka, Lukebook, Klaudia Halejcio, Julia Wróblewska, Magda Antosiewicz- Thirty Fashion, Jakub Kucner, Anna Piszczałka, Jacob Kosel, Sabrina Pilewicz, Dorota Gol- JD Fashion Freak, Anna Kerth, Anna Oberc, Sylwia Nowak, Marek Kaliszuk, Ciocia i Wujaszek Liestyle, Radek Rociński, Klaudia Wiśniowska, Agata Załęcka, Natalia Jakuła, Anna Lucińska, Milena Rostkowska-Galant, Agata Biernat, Karolina Pilarczyk, Katarzyna Paskuda, Agnieszka Kałuża, Sabina Sago Golanowska.


Partnerami eventu były marki: Martini, Evo Nails, Remington, Lekam, Mincer, Bezgluten, Celther, Oceanic oraz La Mania, która zadbała o moją stylizację.


Zapraszam do obejrzenia nagrania z tego wydarzenia :-)


#dmbeauty #dorotamichałowska #inauguracja #blog #blogurodowy #premiera #lukebook #annaczartoryskaniemczycka #juliawroblewska #thirtyfashion #jakubkucner #annapiszczałka #jacobkosel #sabrinapilewicz #jdfashionfreak #annakerth #annaoberc #sylwianowak #marekkaliszuk #ciocialiestyle #wujaszekliestyle #radekrociński #agatazałęcka #nataliajakuła #annalucińska #milenarostkowskagalant #agatabiernat #karolinapilarczyk #katarzynapaskuda #beauty #uroda #martini #evonails #bezgluten #lekam #remington #celther #lamania #oceanic #beautybuzzday #klaudiahalejcio